Biomimetics in Periodontal Regeneration

David L. Cochran, Jan L. Wennström, Eiji Funakoshi og Lars Heijl:

Målgruppen beskrives i boken å være klinikere som allerede arbeider med periodontal regenerasjon, og boken skal dessuten øke interessen hos allmennpraktiserende tannleger og studenter i biologibasert regenerativ behandling. Boken omhandler ikke regenerasjon generelt, men beskriver prinsippene for behandling med emaljematriksproteiner (EMD) Emdogain®.

Dette er nærmest en «oppskriftsbok» på hvordan man klinisk skal utføre en slik behandling, og manualen er organisert slik at klinikeren får illustrert prosessen skritt for skritt. Boken inneholder 10 kapitler, hvorav de to første tar for seg utviklingen av periodontal regenerasjon og biologisk basis for behandling med EMD. De påfølgende kapitler tar for seg pasientseleksjon, mekanismene bak EMD-behandling, behandling av bendefekter med beskrivelse av operasjonsteknikker, gingivale retraksjoner og furkasjonsinvolverte tenner, behandlingsresultat, kombinerte regenerative behandlinger samt produktsikkerhet.

Boken er ingen kritisk evaluering av temaet regenerasjon, men den har en grei gjennomgang av hva som kan/skal skje ved bruk av Emdogain®, noen kirurgiske teknikker og mange fine illustrasjoner og kasuspresentasjoner, dvs. som bokens undertittel sier Rationale and clinical use of enamel matrix derivative.

Generelt kan man si at dette er en bok for klinikere som interesserer seg for periodontal kirurgi. Regenerasjon er ikke en behandling av tilstanden periodontitt, men en teknikk man benytter i håp om at regenerasjon skal skje i den defekten som har oppstått som følge av periodontitten. Med denne boken får man en lettlest, liten manual for klinisk bruk av Emdogain® i forbindelse med flap-operasjoner hvor man vil forsøke å oppnå periodontal regenerasjon, og den inneholder mange fine illustrasjoner og kliniske kasuspresentasjoner.

Anne Merete Aass

London: Quintessence Publishing Co, Inc; 2003. 96 sider, 60 illustrasjoner, 60 kliniske bilder, 47 røntgenbilder. ISNB 0-86715-440-3.