Hypnose:

Tannleger er tatt inn i varmen

Tannleger kan nå bli medlemmer i Norsk Forening for Klinisk og Eksperimentell Hypnose.

Hypnose er en endret bevissthetstilstand som gir mange muligheter både for pasient og terapeut. Det finnes mange profesjonelle og tverrfaglige miljøer som arbeider med dette, blant annet i Sverige, i form av SFKH, Svenska Föreningen for Klinisk Hypnos, se http://www.hypnos-se.org/ Hypnose fokuserer på relasjoner og bevissthetstilstand, og gir rike muligheter terapeutisk når det gjelder blant annet angst, fobier og smerter. Dette er problemstillinger vi som tannleger møter, men dessverre uten å være profesjonelle i vår tilnærming. Om du vil bli bedre til å håndtere slike problemstillinger, eller har en generell interesse av å profesjonalisere dine relasjoner til pasientene, er dette miljøer som kan gi deg mye.

Norsk Forening for Klinisk og Eksperimentell Hypnose, NFKEH, vedtok på årsmøtet 23. april 2004 at de ville invitere tannleger til å bli medlem i foreningen. Tidligere var det forbudt ved lov for andre enn leger og psykologer å drive med hypnose i Norge. I andre land er lovverket annerledes, og tannleger er integrert i disse miljøene. Undertegnede er det første tannlegemedlemmet i NFKEH, og håper å få følge av flere.

På NTFs landsmøtet i oktober 2004 vil det være foredrag om hypnose i tannlegepraksis ved et av styremedlemmene i den svenske foreningen, Karin Löfmark. Karin har lang erfaring med hypnose i tannlegepraksis, og er mye benyttet som kursholder internasjonalt. I samarbeid med den norske foreningen vil hun og undertegnede lage et kurstilbud til norske kollegaer fra høsten av.

Om dette er interessant for deg, kan du kontakte Gunnar Rosen, formannen i den norske foreningen, Karin Löfmark, eller meg, eller kanskje begynne med å orientere deg litt på Internett eller i litteraturen:

Formann i NFKH: Gunnar Rosen, gunnar@stresslife.dk

Styremedlem i SFKH, kursholder på Landsmøtet 2004, Karin Löfmark, e-mail: karinlofmark@swipnet.se

Per Hamre, e-mail: post@tannboden.no, web: www.perhamre.com

Aktuelle linker: www.hypnos-se.org

www.forskning.no/Artikler/2003/mai/61263769183

www.psykol.no/tnpf/TNPF_06_03_prod/artikke_Wormnes.htm

Per Hamre