Nye brosjyrer om rusmidler

Sosial- og helsedirektoratet har nylig revidert og utgitt tre brosjyrer: Alkohol i kroppen, Alkohol og legemidler og Fakta om narkotiske stoffer. De som har eldre brosjyrer om samme tema utgitt av Rusmiddeldirektoratet bes makulere disse og erstatte dem med de nye brosjyrene, som kan rekvireres gratis fra Sosial- og helsedirektoratet, trykksakekspedisjonen: e-post: trykksak@shdir.no, telefon 24 16 33 68, faks 24 16 33 69 eller på hjemmesiden www.rusdir.no Informasjon om brosjyrene, som finnes på både bokmål og nynorsk, og andre publikasjoner i rusmiddelfeltet, finnes også på Internett.