Forskningsdag ved Oslofakultetet

Stud. odont. Christina Jeneson mottok incitamentprisen for presentasjonen «Involvement of competence genes in biofilm formation by Streptococcus». Her avbildet sammen med sine veiledere professor Anna Aa. Scheie t.v. og post.doc. Fernanda C. Petersen t.h. Foto: Jon I. Nornes.

Det odontologiske fakultet i Oslo arrangerte den 4. juni 2004 sin årlige forskningsdag der fakultetets stipendiater var invitert til å presentere sine forskningsresultater og studenter i 10. termin sine prosjektoppgaver. Deltakerne i hver kategori konkurrerte om en incitamentspris på henholdsvis 10 000 og 5 000 kroner. Prisene ble etablert i 2002 som ledd i intensjonen om å styrke fakultetets stilling som et forskningsfakultet av høy internasjonal standard. Tiltaket for studentene bygget på fakultetets ønske om å bringe noen av de beste studentene sammen med stipendiatgruppen og se prosjektoppgaven i grunnutdanningen som et mulig første skritt mot en forskerkarriere. Fjorten forskningsrapporter og fire prosjektoppgaver ble fremlagt muntlig. Prosjektbesvarelsene var blitt selektert på forhånd. Arbeidene tok utgangspunkt i både basale og kliniske problemstillinger; noen av dem kombinerte slike problemstillinger og hadde gjennomgående høy kvalitet. Til å bedømme kvaliteten på arbeidene og presentasjonene var det oppnevnt en komité bestående av professorene Harald M. Eriksen og Trond S. Halstensen og førsteamanuensis Anne Merete Aass.

Vinner i kategorien prosjektarbeider var stud. odont. Christina Jeneson med presentasjonen «Involvement of competence genes in biofilm formation by Streptococcus». Veiledere: Anne Aa. Scheie og Fernanda C. Petersen). Isabelle Portenier presenterte rapporten «The susceptibility of starved, stationary phase and growing cells of Enterococcus faecalis to endodontic medicaments» (veiledere: Markus Haapasalo, Dag Ørstavik og Tuomas Waltimo) og vant konkurransen blant stipendiatene.

Stipendiat Isabelle Portenier gratuleres av forskningsdekan Ingar Olsen etter å ha mottatt incitamentprisen for rapporten «The susceptibility of starved, stationary phase and growing cells of Enterococcus faecalis to endodontic medicaments». Foto: Jon I. Nornes.

Ingar Olsen

prodekan for forskning