Samfunnsodontologisk forum, Kongsberg 10. – 12. juni:

Venteforum

Årets samfunnsodontologiske forum bar kanskje aller mest preg av mangel på politikere, og det faktum at man befinner seg i et venteår. Det er Seierstadutvalget man venter på nå, selvsagt. Men ventetiden ble godt utnyttet.

Arrangementskomiteen for Samfunnsodontologisk forum og fylkestannlegen i Buskerud, med hoppetauet som var årets sommergave fra Norsk Tannvern. Foto: Ellen Beate Dyvi.

For mens de som driver med utredningen av det offentlige engasjement i tannhelsetjenesten her til lands, og sannsynligvis jobber på spreng for å bli ferdige innen neste års forum – om ikke med tanke på det – men heller på valgkamp og stortingsvalg neste høst, ble tiden fylt med mye aktuelt og nyttig innhold i dagene 10.-12. juni. For ikke å glemme en smak av det gode liv, ved biskop Sigurd Osberg i vakre Kongsberg kirke, som et desidert høydepunkt.

Det var 20 år siden Buskerud sist var arrangør av Samfunnsodontologisk forum, og fylkestannlege Turid Album Alstad ønsket velkommen til Kongsberg under mottoet «Fra folkehelse til tannhelse.» Utenlandsk ekspertise på området var hentet inn ved prosjektleder Per Gärdsell fra Bunkefloprosjektet i Sør-Sverige. Han snakket seg varm om folkehelsearbeid i praksis, og hadde mange erfaringer å dele fra sitt svært omfattende helseprosjekt.

Helt politikerfritt var det heller ikke på Kongsberg. For første innleder var tidligere statsråd Matz Sandman (Ap), som nå er fylkesrådmann i Buskerud. Hans tema var fylkeskommunens fremtid. Eller kanskje heller mangelen på fremtid. Sandman ser nemlig for seg at landet etter hvert kommer til å bli inndelt i politiske regioner i et antall på mellom fem og ni. Og at disse regionene ikke nødvendigvis tar hensyn til de nåværende fylkesgrenser.

Man tok seg også tid til å se litt på seg selv på dette års forum, da tilhørerne ble tatt med på en morsom og spissformulert reise gjennom høydepunktene fra de samfunsodontologiske fora gjennom tidene. Den selvskrevne reiseleder i en slik sammenheng var professor i samfunnsodontologi, Dorthe Holst.

På sin plass var det også med en statusrapport av Tenner for livet, som har fått omtale ved flere anledninger, og likeledes Futt, som er omtalt på annet sted i dette nummer av Tidende.

Spesialrådgiver ved Sykehuset Buskerud, Svein Jacobsen, med fortsatt tilknytning til odontologien som styreleder for det fylkeskommunale foretaket tannhelsetjenesten i Buskerud er omorganisert til, er blitt kjent som en dyktig «oppsummerer» ved avslutningen av konferanser og seminarer. Også denne gang tok han tilhørerne med på en halvtimes meningsfull gjennomgang av et tre dagers program med den røde tråd «fra tannhelse til folkehelse».

Hans viktigste budskap var å understreke nødvendigheten av å være proaktiv i forhold til Seierstadutvalget.

- Jeg mener det er viktig å starte diskusjonen nå og ikke vente til utvalgets innstilling foreligger om et år, sa Jacobsen og pekte på følgende problemstillinger: Skal vi ha et statlig direktorat for tannhelsetjenesten? Eller skal vi satse på en regional, eventuelt en kommunal modell, forutsatt at fylkeskommunen ikke overlever i sin nåværende form? Er fasttannleger en god idé?

– Vår store fordel er at tannhelsetjenesten er omfattet av stor politisk velvilje og popularitet i befolkningen. Vi har en betydelig standsfølelse og evne til å samles om synspunkter når den interne debatten er gjort. Dessuten har vi tradisjon for helsefremmende arbeid og bred kontaktflate i befolkningen, sa Jacobsen.

Ellen Beate Dyvi
og
Reidun Stenvik