Doxadentfyllinger sprekker

En ny doktoravhandling fra Umeå Universitet viser at det direkte keramiske fyllingsmaterialet Doxadent frakturerer signifikant hyppigere enn komposittfyllinger. I begynnelsen av juni forsvarte Karin Sunnegårdh-Grönberg doktoravhandlingen med tittelen «Calcium Aluminate Cement as Dental Restorative. Mechanical Properties and Clinical Durability» Avhandlingen består av fem publiserte artikler som bygger på både laboratoriedata og kliniske undersøkelser. Resultatene viste at Doxadent hadde god adaptasjon til dentin, men ellers var de fysikalske egenskapene dårligere enn for andre fyllingsmaterialer. De kliniske undersøkelsene av totalt 122 klasse-II-fyllinger viste at Doxadentfyllingene hadde en samlet svikthyppighet på hele 43 prosent i løpet av to år, sammenlignet med ca. 3 prosent for komposittfyllingene.

Nils Roar Gjerdet