Britisk firma skal dyrke nye tenner

Dyrking av kunstige tenner: Science eller fiction?» ble det spurt i forbindelse med en artikkel i Tidende nr. 7 i år som handlet om biologisk «tannbygging» (1). Nå er slike bioteknologiske metoder på vei til å bli kommersialisert. Firmaet Odontis Ltd, som springer ut fra de vitenskapelige miljøene ved King’s College London, har fått over 5 millioner kroner i støtte fra det britiske utviklingsfondet Nesta (National Endowment for Science, Technology and the Arts) og det private fondet Wellcome Trust. Dette fremgår av en pressemelding fra Nesta. Virksomheten bygger på stamcelle-teknikker som til slutt skal danne nye tenner på ønskede områder i munnen hos pasienten. Professor Paul Sharpe ved King’s College er drivkraften bak prosjektet som bygger på virksomheten i hans forskningsgruppe (2). På hjemmesidene til Odontis (www.odontis.co.uk) understreker man – forsiktig nok – at teknikkene ikke er klare for klinisk bruk før om noen år.

Referanse

  • 1. Thesleff I. How to build a tooth? Developmental biology is revealing the instructions. Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 328 – 34.

  • 2. Ohazama A, Modino SA, Miletich I, Sharpe PT. Stem-cell-based tissue engineering of murine teeth. J Dent Res 2004; 83: 518 – 22.

Nils Roar Gjerdet