Legemidler i butikk

Fra 1. november 2003 trådte forskriften om legemidler utenom apotek i kraft. Det vil si at kunder over 18 år kan få kjøpt visse reseptfrie legemidler der de kjøper dagligvarer, bensin, kioskvarer og helsekost. I den første søknadsrunden var 3 600 slike salgssteder innvilget konsesjon til å selge legemidler.

Legemidlene det dreier seg om er smertestillende, febernedsettende, slimhinneavsvellende, mage- og tarmmidler, mineraler og vitaminer samt midler mot vorter, i tillegg til naturlegemidler og nikotinholdige midler. Legemiddelverket understreker at de legemidler som er kommet og kommer for salg utenom apotek er godkjente etter gjeldende regelverk og dermed likeverdige med dem som selges i apotek. Mer informasjon om ordningen finnes på www.legemiddelverket.no