Nye rutiner ved bestilling av A-reseptblanketter

Fra januar 2004 skal reseptblanketter til rekvirering av legemidler i reseptgruppe A ikke lenger bestilles fra Sosial- og helsedirektoratet, men direkte fra trykkeriet. A-reseptblankettene trykkes på særskilt sikkerhetspapir for å øke sikkerheten mot forfalskning og annen ulovlig bruk av blankettene. Apotekene skal for øvrig kontrollere rekvirentens – altså tannlegens – ID-nummer, navn og signatur/underskrift og at selve blanketten er ekte.

De nye blankettene leveres i bunter på 25 og skal kunne benyttes i alle ordinære skrivere. Kostnadene for trykking, påføring av ID-nummer og utsending vil bli fakturert direkte til bestilleren. Bestilling kan gjøres elektronisk på trykkeriets nettsider, og man kan registrere seg i bestillingssystemet alt fra 1. januar 2004. Blankettene kan også bestilles på tradisjonell måte. Fra 1. januar 2005 vil gamle reseptblanketter ikke lenger være gyldige.

Hele det nye regelverket sendes ut på eget ark som vedlegg til dette nummer av Tidende. Ved spørsmål kan man kontakte trykkeriet SEM AS (tlf. 69 17 91 00, faks 69 17 91 10, e-post: kundeservice@sem.no) eller Sosial- og helsedirektoratet (tlf. 24 16 30 00, e-post: postmottak@shdir.no)