OBS! Endring av medlemsnummer

I løpet av januar blir ditt medlemsnummer i NTF endret, idet 0 erstattes med 2 som første siffer. Detter er viktig å huske ved innlogging på medlemssiden på Internett. Medlemsnummeret finner du trykket på baksiden av Tidende eller eventuelt på plastomslaget.