Egenandelstak 2:

Informasjon fra Det Kongelige Helsedepartement?

Jeg har med undring mottatt som vedlegg til NTFs Tidende et stykke informasjon ført i pennen av kollega Røynesdal. Det var, selv etter å ha lest brevet fem ganger, komplett umulig å få meningsfull informasjon ut av det. Maken til styltete og dårlig syntaks i setningsoppbygging! Det var norsk rekord i innskutte, uklare bisetninger! Dersom hensikten var å bringe kolleger nyttig informasjon, har man fra departementets side «skutt på skiva ved siden av».

Kanskje det er jeg som mister taket her? Undret jeg. En rask ringerunde til fem kolleger: Nei da. En av de fem nektet å lese mer enn halve brevet. De resterende fire antydet at det vel må komme et kurs om dette snart. Dette lover ikke godt for dem som skal ha refusjon!

Ny runde: Brevet sendes på faks til tre advokatvenner. Jeg ble møtt med latter og undring.

Siste forsøk: Pasient med hovedfag i norsk. Han hadde følgende kommentar: Dette var håpløst ustrukturert.

Røynesdal, følg med: Hvis man har til hensikt å la ordningen gjelde fra 01.01.03 er det ikke godt nok å meddele at man kan bestille de nødvendige papirer i slutten av januar!

Et godt råd til departementet: Når informasjon skal sendes ut, la en informasjonskonsulent som kan noe om kommunikasjon lese gjennom først!

Hovedregel: Informasjon gitt er ikke lik informasjon fått. Det er informasjonsgiverens ansvar at informasjonen er klar. Dette var ikke bra nok.

RoarGomnæs 

Adresse: Ekebergveien 237, 1166 Oslo