Refusjon for periodontitt fra 1. mai

Helsedepartementet innfører refusjonsordning for periodontittpasienter fra og med 1. mai i år, og fremskynder dermed starttidspunktet for den nye ordningen, som opprinnelig var satt til 1. juli. Det er avsatt 25 millioner kroner for inneværende år og beløpet er ikke økt med fremskyndingen av iverksettingstidspunktet. Helsedepartementets skisse til den nye ordningen, fremlagt 24. april, består av følgende elementer:

Refusjonen skal knyttes til kostnadene ved behandling av sykdommen periodontitt. Refusjonen skal være en ubetinget pliktmessig ytelse. Den skal være uavhengig av hvem som foretar behandlingen og forutsetter ikke medvirkning av spesialist i periodonti. Det gis ikke refusjon til rehabilitering pga. tanntap i denne omgang. Refusjon for kirurgiske inngrep gis som stykkprisrefusjon, takst 1104 a–d. Refusjon for ikke-kirurgisk behandling gis som prosentandel av offentlig takst over et visst karensbeløp, og det skal være et maksimalt refusjonsbeløp.

En uke før iverksetting var størrelsen på karensbeløpet, prosentandel og øvre grense for refusjonen ikke fastsatt. Oppdatert informasjon finnes på www.tannlegeforeningen.no