Peter Marstrander:

Hva er virkeligheten?

Kommentar til Grytten, Skau og Holst (se Tidende nr. 6, side 349)

Heldigvis er det ingen som kan gjøre krav på virkeligheten. Synet på virkeligheten er avhengig av ståsted. For eksempel ser tannlegemangelen annerledes ut med ståsted i Tromsø enn i Oslo.

Det man imidlertid bør forlange av folk som pretenderer vitenskapelighet, er at virkeligheten gjøres til gjenstand for drøfting fra flere synsvinkler. I tillegg kan man ikke underslå eller fordreie fakta som ikke passer inn i egen virkelighetsforståelse. Vil man skrive et debattinnlegg med ståsted Oslo, skriver man et debattinnlegg og ikke en kvasivitenskapelig artikkel.

Når Grytten, Skau og Holst nå påstår at de ikke har skrevet en artikkel om hvorvidt tannlegedekningen bør økes eller ikke, er dette en ny fordreining av virkeligheten. I artikkelen sin argumenterer de nemlig mot en tannlegeutdanning i Tromsø, og trekker i tvil om en slik utdanning kan utdanne tannleger til privat praksis!

Jeg har aldri påstått at tallene som Grytten, Skau og Holst har brukt er gale. Tvert imot er det noen av de samme tallene som vi har presentert i utredningen. Jeg har heller aldri ment eller skrevet at tannpleiere ikke kan regnes som en arbeidskraftressurs. For en leder i tannhelsetjenesten ville det være det samme som å begå harakiri! Det både Arnesen og jeg skrev var at tannpleierne ikke kan tillegges samme vekt som en tannlege når vi diskuterer skjevheten i fordelingen av tannleger i Norge (som jo vitterlig var overskriften på artikkelen til Grytten, Skau og Holst). Heller ikke tannlegene i de ulike landsdeler kan tillegges samme vekt hvis man tar hensyn til erfaring og stabilitet.

Adresse: Jan Mayenv. 3, 9013 Tromsø