Stilling ledig

Finnmark fylkeskommunale tannhelsetjeneste

Har du lyst til å jobbe i et fylke med storslått natur som kan være barsk, men in­gen steder i Norge kan variasjonene ­være så store mel­lom vinter og sommer, og mel­lom hav og vidde.

Tannhelsetjenesten i Finnmark kan by på mange fag­lige ut­ford­rin­ger og et godt sosialt miljø.

­Våre 20 tannklinikker, organisert i 3 distrikt, er godt utrustet med moderne og ergonomisk riktig utstyr. Til sammen er vi ca. 140 ansatte. Vi har fått ­gode vilkår for nyutdannede tannleger med hensyn til lønn, stabiliseringstillegg og bonusavtale.

Tannlegestillinger

Finnmark fylkeskommunale tannhelsetjeneste lyser ledig følgende stillinger som tannlege:

Midt-Finnmark

En fast stilling ved Kjøllefjord tannklinikk/Mehamn tannklinikk

En fast stilling ved Hammerfest tannklinikk

Vest-Finnmark

To faste stillinger ved Karasjok tannklinikk.

En fast stilling ved Kautokeino tannklinikk.

Et vikariat ved tannklinikken i Øksfjord frem til august 2003.

Øst-Finnmark

En fast stilling ved Kirkenes tannklinikk.

En fast stilling ved tannklinikken i Vadsø

En fast stilling ved tannklinikken i Berlevåg

En fast stilling ved tannklinikken i Båtsfjord.

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som tannlege. Før tiltredelse må det fremlegges attest for skjembilde-/tuberkulinkontroll.

 • Det er mulighet for leie av klinikklokaler til privat praksis etter avtale.

 • Etter to års tjeneste gis tannleger 50 timers økt årlig fritid økende til 100 timer etter 5 år.

 • Pensjonsinnskudd i KLP trekkes med 2 %.

 • Flyttegodtgjørelse etter regulativ. Fylkeskommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

 • Så lenge Stortinget bestemmer, er det etter nærmere regler iverksatt ordning med nedbetaling av stu­die­lån i Statens lånekasse med inntil kr 16 500 år. I Finnmark gjelder dess­uten særskilte regler for lavere skatt, høye­re barnetrygd og lavere strømavgift.

Tilsetting skjer på vilkår og med plikter som følger lover, reglementer og avtaler.

Ambulering kan pålegges mot godtgjørelse i henhold til regulativ. Det er en gjensidig prøvetid på 6 mnd.

Nærmere opplysninger:

Midt-Finnmark ved overtannlege Peder Wang-Norderud, tlf. 78 41 49 44

 e-post: peder.w.norderud@tannf.no

Vest-Finnmark ved overtannlege Jan Nielsen, tlf. 78 48 38 79

 e-post: jan.nielsen@tannf.no

Øst-Finnmark ved overtannlege Walter Thorsen, tlf. 78 99 12 55

 e-post: walter.thorsen@tannf.no

Administrativ leder Helga Siri, tlf. 78 96 21 73

 e-post: helga.siri@finnmark-f.kommune.no

Søknad vedlagt attesterte kopier av vitnemål og attester sendes:

Finnmark fylkeskommune, Tannhelsetjenesten, Fylkeshuset, 9815 Vadsø.

Søknadsfrist: Snarest

Vestlandet

Ønsker å utvide min solo­prak­sis beliggende i Ølen, Nord-Rogaland, da pasienttilgangen er meget stor. Arbeider selv 60 % pga. vår lille Johanne, søker derfor driftig, selvstendig og ansvarsbevisst ass.tnl. i fulltidsstilling. ­Gode bet., nyinnredet kontor i lyse trivelige lokaler. Opus, Siemens unit, recall. Forøvrig kan dis­trik­tet tilby det meste, det ­være seg natur / friluftsliv ­eller urbane innslag. Henv. Kari Bergstrøm Lauritsen, pb. 153, 5588 Ølen, tlf. 53 76 89 90 (j)/ 53 75 67 05 (p).

Assistenttannlege

Til god praksis med godt pasientgrunnlag i Stavanger søkes ass.tannlege. Foreløpig 2–3 dager i uken, dag/kveld. To fullt utstyrte kontorer. Mulighet for overtagelse senere, ev. neste år. Henv. tlf. 51 55 53 85, ­eller mob. 90 18 07 49 etter kl. 16.30.

Tannpleier

Søkes til større praksis på Strømmen, ca. 20 km nord for Oslo. Vi er for tiden 3 tannleger og 1 tannpleier, og får stadig mer å gjøre. Henv. tlf. 64 84 03 10.

Arendal

Assistenttannlege søkes til travel allmennpraksis. Hel ­eller deltid. B.mrk 2 – 16/02.

Sentralt i Hallingdal

Assistenttannlege søkes .Tidspunkt for tiltredelse vinter/vår 03. Moderne praksis, ­gode inntjeningsmuligheter. Flott . Mer info kan fås på tlf. 97 54 71 70.

Oppland fylkeskommune

Tannhelsetjenesten i Oppland har 52 stillinger for tannleger, 33 tannklinikker og er delt inn i 7 distrikt. Tannhelsetjenesten behandler ­alle grupper, inkludert voksne betalende.

Nord-Gudbrandsdal

Tannklinikken Lom, Lom kommune, klinikk for 1 tannlege, ambulering til nabokommunen etter avtale, ledig for tiltredelse.

Tannklinikkene Heidal/Otta, Sel kommune, klinikk for 1 tannlege, vikariat til 01.07.03.

Sør-Gudbrandsdal

Tannklinikken Vinstra, Nord-Fron kommune, klinikk for 2 tannleger, 1 vikariat ledig i 1 år.

Tannklinikken i Ringebu, Ringebu kommune, klinikk for 1 tannlege ledig for tiltredelse.

Tannklinikken Øyer, Øyer kommune, klinikk for 2 tannleger, 1 stilling ledig for tiltredelse.

Lillehammer

Tannklinikken Lillehammer, klinikk for 9 tannleger 1 stilling ledig for tiltredelse.

Jevnaker

Tannklinikken Jevnaker, klinikk for 1 tannlege, ledig for tiltredelse.

Hadeland

Tannklinikken Gran, klinikk for 1 tannlege ledig for tiltredelse.

Følgende gjelder i Oppland:

 1. Lønn etter avtale

 2. Økt klinisk tjeneste (avtalt overtid)

 3. Kombinasjonsstilling: deltids offentlig stilling og privat praksis

 4. Leie av tannklinikken til privat praksis uten­om vanlig arbeidstid

 5. Ambuleringstillegg: 50 kr/time for den tiden man er på annen klinikk

 6. Flyttegodtgjørelse etter gjeldende bestemmelser, jf. personalhåndboka

Pliktig med­lem­skap i KLP, 2 % av bruttolønn. Arbeidsvilkår ihht. gjeldende lover, regler og avtaler. Før tiltredelse må det fremlegges ny attest for tuberkulinstatus. Forespørsel kan rettes til fylkestannlege Bjørn Ellingsæter, tlf. 61 28 92 31. Søknad vedlagt bekreftede kopier av vitnemål sendes innen 13. desember 2002 til: Oppland fylkeskommune, Tannhelsetjenesten, Serviceboks, 2626 Lillehammer

Sogn videregående skole

er landets størs­te med mer enn 300 tilsatte, ca. 1 400 elever i heltidsskole, ca. 500 elever i lærlingskole og annen kursvirksomhet. Skolens totale bud­sjett­ram­me er i overkant av 130 mill. per år. Det drives praktisk/teoretisk undervisning og «undervisningsproduksjon» i om lag 50 ulike yrkesfag og oppdragsvirksomhet rettet mot offentlig og privat nærings- og arbeidsliv. Skolen drives etter målstyringsprinsipper.

Ledig 15 % lærerstilling for tannlege, årsvikariat.

Undervisningen er ­både teo­ri og praksis, og er knyttet til elever som går sitt tred­je år på skolen – Tannhelsesekretær VK II.

Nærmere opp­lys­nin­ger ­om stillingen kan fås ved henvendelse til Lene Langmo, tlf. 22 46 57 00.

Lønn/arbeidstid: Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk.

Søk­nad med CV og kopier av attester og vitnemål sendes

Sogn videregående skole, Pb. 3855, Ullevål Stadion, 0805 Oslo.

Søknadsfrist: 14 dager fra utlysingsdato.