Tysk pris til norsk rettsodontolog

Ved ­møte i International Association of Forensic Sciences, Montpellier, 2.–7. September 2002 ble professor dr. odont. Tore Solheim, avdeling for patologi og rettsodontologi, Det odontologiske fakultetet i Oslo tildelt den ærefulle Gøsta Gustafssons pris. Prisen ble tidelt av den tyske rettsodontologiske forening. Arbeitskreis für forensische Odonto-Stomatologi som omtaler Tore Solheim som «a scientist and ambassador with great merits with respect to the international succes of forensic odonto-stomatology».