Fakultetsstyret vedtok mastergradsplan

Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet i Oslo har gjort prinsippvedtak om endring av studieplanen for odontologistudiet, slik at kravene til mastergrad tilfredsstilles. Med dette er man ett skritt nærmere mastergradsstudier i odontologi fra og med høsten 2003. ­Saken er oversendt kollegiet for videre behandling, opplyser fakultetsledelsen.