Christl Kvam ny leder av Akademikerne

Christl Kvam (40) ble valgt til ny leder av Akademikerne på organisasjonens rådsmøte tirsdag 22. oktober. Kvam har vært nestleder i Akademikernes styre siden organisasjonen ble dannet i 1997, og overtar ledervervet etter tannlegen Per Kristian Sundnes. Christl Kvam er sykepleier og siviløkonom. Hun er i dag ansatt i Lillehammer kunnskapspark. Kvam har arbeidet med personal- og økonomistyring, organisasjonsutvikling og omstilling i både private og offentlige organisasjoner, samt nyskapingsarbeid innen regionalt næringsliv. Christl Kvam ble for øvrig intervjuet av Den norske tannlegeforenings Tidende i nummer 7, 1998.

Som nestleder ble valgt Hans Kristian Bakke fra Den norske lægeforening, mens tannlegen Aslak Kringlegarden er valgt til personlig vara for styremedlem Synne K. Bøen fra Samfunnsviterne. Kringlegarden er også leder av Akademikerne Frie Yrker og har dermed observatørstatus i Akademikernes Styre. For fullstendig sammensetning av Akademikernes styre se www.akademikerne.no