Karies og protetiske arbeider

n fjerdedel av protetikkpasientene er risikopasienter ut fra kariessynspunkt, sa professor Kristina Arvidson-Fyrberg, Det odontologiske fakultet, Bergen. Men vet du hvorfor pasienten har karies, vet pasienten hvorfor han har karies, og vet pasienten hva karies er? fortsatte hun. For å få svar på dette må anamnesen penetreres. Basert på anamnesen kan man få in­di­ka­sjo­ner på kariesaktiviteten. Kariesprofylakse må ­være individuelt tilpasset og årsaksrettet. Etiologiske faktorer må identifiseres. Mange av pa­sien­tene er eld­re og bruker medikamenter som kan gi munntørrhet. Kosthold kan ­ofte ­være uheldig med tanke på kariesutvikling. Informasjon ­om fluor og hygieneregimer må gis pasienten, men ­ofte kan kooperasjonen og mulighetene til å ta imot informasjon ­være liten. Snakk med pårørende ­eller pleiepersonalet. Det er blitt et para­digme­skifte – det er ­ikke nødvendig å bevare tenner for enhver pris. Fortapte tenner bør trekkes, og pasienten gis implantater. Avtakbar protetikk hører til på museum, sa Arvidson-Fyrberg til slutt.

Jon E.Dahl