Odontologisk verdensforlag med ny nordisk avdeling

Det verdensomspennende forlaget, Quintessence, som har spe­sia­li­sert seg på odontologisk litteratur, har fått et nordisk kontor. Forlagsdirektøren som tidligere i år startet ­opp i København, er dr.odont. Lone Schou. I oktober tok hun turen til NTFs landsmøte i Oslo. Der oppdaget hun at det ­ikke er ­noen som tilbyr odontologisk litteratur på Nordental. Det lover hun en for­and­ring på neste år. Da er Quintessence der med egen stand. I mellomtiden har hun et og annet hun gjerne vil selge til nors­ke lesere. Og er det ­noen som vil publisere noe kan hun saktens se på det også. Men alt hun utgir er på engelsk. De nordiske språkene er for små og representerer for få lesere.

Direktør for forlaget Quintessence Copenhagen, Lone Schou, besøkte NTFs landsmøte i okt­ober. Der var det ingen som solgte odontologisk litteratur. Det lover Schou en forandring på til neste år.

– Hva er Quintessence og hvem er Lone Schou?

– Quintessence er et opprinnelig tysk forlag som har levert litteratur til tannleger i mange år. Hovedkontoret ligger i Berlin og ­eies av en familie der tred­je generasjon nå er i ferd med å ta over. De har etter hvert bygget odontologisk forlagsvirksomhet over ­hele verden med kontorer i Europa, Asia, USA og Latin-Amerika. Og nå altså med en egen avdeling for Norden, etter at jeg tok kontakt med dem i ja­nuar i år. Bakgrunnen for det var at jeg ble sagt ­opp av min forrige arbeidsgiver, forlaget Munksgaard, som ­igjen er eiet av det britiske Blackwell-konsernet. De flyttet styringen av sin helsefaglige virksomhet fra København, og dermed var jeg ­uten jobb. Samtidig som Munksgaard etterlot seg et hull i markedet, som jeg kunne tenke meg å fylle.

Og hun som ville fylle hullet er in­gen hvemsomhelst. Lone Schou er cand. odont. fra 1977, utdannet i København. Hun tok videre en dansk doktorgrad, og skaffet seg erfaring fra ­både privat praksis og offentlig tannhelsetjeneste i Danmark før hun reiste til Storbritannia i 1983, og ble den yngste Senior Lecturer noensinne ved universitetet i Edinburgh. Hun tok ­like gjerne en britisk doktorgrad også, og ble samtidig nasjonal rådgiver for Skottland innen forebygging, ved siden av universitetsarbeidet som også innebar en god del forskning. I ti år ble Lone Schou boende i Skottland før hun ­igjen vendte hjem til Danmark i 1994.

– Hva begynte du med da?

– Når du har vært i utlandet i mange år er det alltid vans­ke­lig å komme tilbake. Jeg fikk tilbud ­om interessante stillinger rundt ­om i verden, ­både i Vancouver og på New Zealand, men min fami­lie­situa­sjon tilsa at jeg skulle være i Danmark på det tidspunktet. De skandinaviske lan­dene er små, og likeledes fagmiljøene. Innen mitt felt var det ­bare ett professorat i Danmark, og det var ­ikke ledig. Så da måtte jeg finne på noe annet. Jeg begynte å undervise på tannpleierskolen og tok en lederutdanning, en Master of Public Administration, samtidig. Og det var det som åpnet døren til min forlagskarriere. Jeg ble nemlig headhuntet til en forlagsredaktørstilling hos Munksgaard i 2000. Munksgaard var da et stort forlag med over 100 ansatte. ­Lite visste jeg at forlaget skulle omorganiseres og at den dans­ke helsefaglige avdelingen skulle flyttes eller bli solgt, og at jeg skulle bli ­uten arbeid ­igjen før det var gått to år.

Men nød lærer naken kvinne å spinne. Og Schou tok kontakt med Quintessence, som hun kjente som den ­andre store aktøren på odontologisk litteratur. Dog kjent for ­være litt mind­re høy-vitenskapelig enn Munksgaard. Men med mye flottere publikasjoner, med høy kvalitet på ­både bilder og papir. Og Quintessence på sin ­side visste å smi mens jernet var varmt. Allerede dagen etter telefonsamtalen satt eieren, herr Haase, på ­flyet til København. Og Lone Schou og Quintessence møttes og samtalte ­noen timer, hvorpå Schou fikk beskjed ­om å komme med en skriftlig strategi, samtidig som hun fikk ­vite at hun ville få et ja ­eller nei i løpet av en uke. Som sagt så gjort. Strategien ble skrevet, og svaret ble ja. Førs­te kontakt oppsto og førs­te ­møte fant sted i midten av ja­nuar – og 1. feb­ruar var Quintessence Copenhagen et faktum. Snakker ­om beslutningsdyktighet og tempo.

– Du planlegger vel en rekke utgivelser allerede da?

– Ja. Vi lager alt fra tidsskrifter og bøker til elektroniske produkter. Hovedpoenget er å få aktuelt stoff ut til folk på den måten som er best egnet i et hvert tilfelle. De lokale avdelingene av forlaget står dels for egenproduksjon og dels for distribusjon av ting som kommer fra sen­tralt hold. Jeg orienterer meg globalt, men med særlig fokus på Norden. Og så forsøker jeg å samle og koordinere den nordiske ekspertisen med den internasjonale i bøkene, tidsskriftene og utdanningsmateriellet jeg utgir. Vi er blant annet i gang med å utgi et tidsskrift innen periodonti, der vi blant ­andre har fått med oss en norsk redaktør, Hans R. Preus. Det blir et tidsskrift for praktiserende tannleger, seriøst nok, men med litt omdefinerte krav til de vitenskapelige artiklene. Dette forlaget representerer en kjempesjanse for nordiske forskere. Hvis de er dyktige og har lyst, kan de i sam­arbeid med oss komme ut på ­alle språk over ­hele verden. Jeg vil gjerne på denne måten få bidra til at nordisk odontologi bringes ­opp på et ­høyt nivå­ igjen, slik tilfellet var på 70-tallet.

– Men nordiske lesere får ­ikke tilbud ­om odontologisk litteratur på nordiske språk?

– Nei, dessverre. De nordiske språkene er for små og det er for få lesere til at det vil kunne lønne seg for oss. Men vi lanserer en ny odontologisk årbok for nordiske lesere nå i høst. Den heter Nordic Dentistry, og brin­ger aktuelle odontologiske fagartikler og informasjon ­om begivenheter i ­alle de nordiske land gjennom året, sammen med en adresse- og telefonkatalog. Årboken vil som seg hør og bør komme i ny utgave hver år, der den førs­te gjelder for neste år. Jeg ser gjerne at ­alle nordiske tannleger blir glade i og avhengige av Nordic Dentistry.

Det vil tiden vise. Mer informasjon ­om Nordic Dentistry 2003 og ­om Quintessence Copenhagen for øvrig finnes på www.quintessence.dk

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi