Fakultetene har ingen plikt, tannlegene har (Gudrun Sangnes)

Denne artikkelen er ikke publisert i nettutgaven.