Innhold nr. 16/1997

Nor Tannlegeforen Tid. 1997; 107: 777-840