Akademikerne

Stifterne av Akademikerne er Norske Sivilingeniørers Forening, Norske Siviløkonomers Forening, Den norske lægeforening, Norges Juristforbund og Den norske tannlegeforening.

Styret

Styret består av følgende:

 • Leder: Einar Madsen, Norske Sivilingeniørers Forening.

 • Nestleder: Christl Kvam, Norske Siviløkonomers Forening.

 • Medlemmer: Hans Petter Aarseth, Den norske lægeforening, Tove Storrødvann, Norges Juristforbund, Grethe Aasved, Den norske lægeforening.

 • Seksjonsleder, statlig sektor: Rolf Jacobsen, Norges Juristforbund.

 • Nestleder, statlig sektor: Svein Myklebust, Norske Sivilingeniørers Forening.

 • Seksjonsleder, kommunal sektor: Per Kristian Sundnes, Den norske tannlegeforening.

 • Nestleder, kommunal sektor: Cathrine Seem, Den norske lægeforening.

 • Seksjonsleder, privat sektor: Iver Pehrson, Norske Sivilingeniørers Forening.

 • Nestleder, privat sektor: Johan Hougen, Norske Siviløkonomers Forening.

 • Seksjonsleder, frie yrker: Torgeir Syrtveit jr, Den norske tannlegeforening.

 • Nestleder, frie yrker: Den norske advokatforening.

Sekretariatet

Sekretariatet består foreløpig av en generalsekretær, Sverre Strand, som har vært forhandlingssjef i Den norske lægeforening.

Kontoret vil rent fysisk ha tilholdssted i Legeforeningens lokaler, men vil være skilt ut med eget telefonnummer ol. Sammenslutningen er basert på et lite sekretariat der medlemsforeningene forventes å avgi saksbehandlertid etter behov. Advokat Knut S Kjølstad i NTF skal f eks være sekretariatsleder for seksjon frie yrker i Akademikerne.

Medlemstallet var på stiftelsesdagen 20. oktober, med utgangspunkt i foreningenes medlemstall pr 1.1.1997, på totalt 78 605.

Fra vedtektene

Om medlemskap heter det i vedtektene at «Som medlemmer opptas foreninger som primært omfatter yrkesutøvere med embetseksamen på hovedfagsnivå eller tilsvarende utdanning...»

Rådet skal være Akademikernes øverste organ, mens styret leder foreningen mellom Rådets møter. Rådet består av medlemsforeningene som har rett til å stille med to representanter hver.

Styret skal bestå av en leder, en nestleder og 3 medlemmer som velges av Rådet, samt de fire seksjonslederne.