Fant 1540 forekomster av «*» i vitenskapelige artikler