"Hva koster tannlegen" blir ikke relansert

Forbrukerrådet la ned prisportalen midlertidig i forbindelse med pandemien. Nå vil den ikke relanseres i sin nåværende form. Om det blir en fremtidig relansering i ny form er uvisst.

Prisportalen «Hvakostertannlegen.no» ble midlertidig nedlagt under koronapandemien.

Portalen fungerte som en tjeneste hvor man kunne sammenligne pris på tannhelsetjenester, men var gjenstand for kritikk i årene før nedleggelsen. Blant annet skal plattformen ikke ha hatt tilstrekkelig datagrunnlag, noe Forbrukerrådet selv har bekreftet overfor Faktisk.no.

Tannlegene måtte selv rapportere data, noe som førte til at prisene portalen opererte med ofte var feil.

I 2021 ble det i statsbudsjettet satt av fem millioner kroner til en utbedring av portalen, men to år senere er portalen fremdeles nedlagt, skriver Nettavisen.