Studie viser at ulikheter i bruken av tannhelsetjenester er på et historisk lavt nivå.

Kronikken i DN baserer seg på en studie som viser ulikhetene i bruken av tannhelsetjenester etter inntekt i Norge. Studien viser at ulikheten er kraftig redusert fra 1975 til 2018. Videre viser studien at bruken av tannhelsetjenester har økt i hele voksenbefolkningen, og relativt mer blant de med lav inntekt.

Les studien  og kronikken i DN.