Orientering om alvorlig bivirkning fra Bivirkningsgruppen

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har mottatt en rapport om en alvorlig bivirkning i forbindelse med bruk av AH Temp (Dentsply). 

Tidende har fått bekreftet følgende fakta fra Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer: Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har mottatt en rapport om en alvorlig bivirkning i forbindelse med bruk av AH Temp (Dentsply).  

Av rapporten framgår det at pasienten gjennomgikk endodontisk behandling og deretter utviklet fatal anafylaksi. Det er mistanke om at allergi mot stoffet polyetylenglykol i AH Temp er årsaken. 

Legemiddelverket og produsent er informert om hendelsen. Det pågår en utredning hos Legemiddelverket i samarbeid med Dentsply.  

En lignende reaksjon er beskrevet tidligere (se Alnæs M, Storaas T, Björkman L, Vindenes HL, Brudevoll S. Anafylaksi etter endodontisk behandling. Nor Tannlegeforen Tid 2020; 130: 326—30.