Heming Olsen-Bergem, Oslo Tannlegeforening, er valgt til president i Den norske tannlegeforening for perioden 2022-2023

NTFs representantskap har 27. november valgt nytt hovedstyre for neste toårsperiode.

Heming Olsen-Bergem, Oslo, ny president i NTF 

Ralf Husebø, Rogaland, ny visepresident i NTF 

Nytt hovedstyre for øvrig: Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold; Linn Katariina Henriksen, Troms; Ellen Holmemo, Bergen; Line Christiansen Holtan, Vest-Agder; Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold. 

Linn Katariina Henriksen er valgt til vara for visepresidenten.

I tillegg er lederne av Sentralt forhandlingsutvalg (SF) og Sentralt næringsutvalg (SNU) medlemmer av NTFs hovedstyre: Farshad Alamdari, Hedmark (SF) Terje Fredriksen, Telemark (SNU). 

Vara til NTFs hovedstyre: Kristoffer Øvstetun, Bergen Torbjørn Haukeland, Finnmark

Se NTFs nettsted for øvrige valgresultater.