Gratis tannbehandling for personer fra 19 til 21 år

Regjeringen, med Ingvild Kjerkol (Ap) som helse- og omsorgsminister, ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

Hurdalsplattformen sier dette om tannhelse: 

Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. 

Regjeringen vil: 

• Styrke det forebyggende arbeidet for god tannhelse. 

• Sikre på en bedre måte at de som har rett til gratis offentlig tannhelse, får et riktig og godt tilbud. 

• Styrke støtteordningene til de med dårligst råd og de med sykdommer som gir dårlig tannhelse, og gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet. 

• Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.

NTFs president er mellomfornøyd, og sier at noe er bra, og at det er mye å jobbe med, ifølge NTFs nettsted.