Oppdaterte takster for stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2021

Nytt regelverk og takster for folketrygdens stønad til tannbehandling (tidligere utgitt på papir, og sendt som vedlegg til Tidende - omtalt som "gult hefte").

Informasjonen er tilgjengelig på www.helsedirektoratet.no: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/takster-for-tannbehandling-