Professor Tiril Willumsen er valgt til ny dekan ved Det odontologiske fakultet i Oslo

Tiril Willumsens team har vunnet dekanvalget, med 76 prosent av stemmene.

Professor Tiril Willumsen overtar ledelsen etter Pål Barkvoll 1. januar 2021, og er valgt for fire år.

Tiril Willumsens team fikk totalt 76 prosent av stemmene mot Hans-Christian Åsheim som fikk 24 prosent av stemmene.

Med seg på laget har Willumsen Hans Jacob Rønold som prodekan for studier, Jan Eirik Ellingsen som visedekan for spesialistutdanningen, Janne Reseland som visedekan for forskning og Amer Sehic som visedekan for studier, prekliniske fag. 

Valget har engasjert ansatte og studenter viser valgdeltakelsen ved dekanvalget: 

Cirka 91 prosent av de vitenskapelig ansatte har stemt, sammen med 88 prosent av de teknisk-administrativt ansatte og cirka 67 prosent av studentene ved Det odontologiske fakultet. 

Les mer på odont.uio.no.