Nye nasjonale minstekrav til tannlege- og annen helseutdanning

Regjeringen innfører minstekrav til hva blant andre tannleger, psykologer og leger skal kunne når de er ferdigutdannet. Tidligere har utdanningsstedene bestemt selv.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt nye, nasjonale retningslinjer for medisin-, psykolog- og tannlegeutdanningen og sju andre helseutdanninger. Frem til nå har det vært krav til temaer studentene på helseutdanningene skal igjennom, men det har ikke vært noe nasjonalt minstekrav til sluttkompetanse. Det betyr at det har vært forskjeller i hva kandidatene kan når de skal ut i arbeidslivet, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.