Norsk Tannverns materiell er tilgjengelig

Etter konkursen i Norsk Tannvern er informasjonsmateriellet fra nettstedet tannvern.no gjort tilgjengelig på nytt.

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) har gjort tilgjengelig store deler av materialet fra tidligere Norsk Tannvern, heter det i en pressemelding fra TkMidt.

Ansatte i tannhelsetjenesten har etterlyst materiell til bruk direkte overfor pasienter, og til samarbeid med helsestasjoner, flyktningetjeneste, hjemmesykepleie og institusjoner, heter det videre i pressemeldingen. 

På www.tkmidt.no/tannvern og på www.tannvern.no finnes alt fra munnstellkort til bruk i hjemmetjeneste og institusjoner, og ulike brosjyrer på 32 ulike språk. 

Foreløpig er det de samme brosjyrene og plakatene som tidligere var publisert på tannvern.no, som er gjort tilgjengelige. TkMidt vil imidlertid også fornye innholdet, og på lengre sikt vil det utvikles nytt materiale. I pressemeldingen heter det at det er ønskelig at utviklingen av innholdet skjer sammen med fagmiljøene i helsesektoren, fylkeskommunene og regionene, brukerne, pasientorganisasjoner, spesialistforeninger og andre aktuelle samarbeidspartnere. TkMidt ser også muligheter for tverrfaglig samarbeid. 

De som har tanker og ideer om dagens informasjonsmateriell eller utviklingen av det er velkommen til å ta kontakt med TkMidt ved å sende e-post til post@tkmidt.no, merket Tannvern.