NTFs representantskap har valgt nytt hovedstyre

Camilla Hansen Steinum ble gjenvalgt av representantskapet, og får en femte periode som president i Tannlegeforeningen. 

Representantskapet støttet valgkomiteens innstilling, og besluttet at NTFs hovedstyre for perioden 2020-2021 består av: 

President: Camilla Hansen Steinum, Østfold TF 

Visepresident: Heming Olsen-Bergem, Oslo TF 

Hovedstyremedlemmer: Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF, Terje Fredriksen, Telemark TF, Linn Katariina Henriksen, Troms TF, Ellen Holmemo, Bergen TF og Line C. Holtan, Vest-Agder TF. 

Ralf Husebø, Rogaland TF og Farshad Alamdari, Hedmark TF, ble godkjent som hovedstyremedlemmer som leder av henholdsvis Sentralt næringsutvalg og Sentralt forhandlingsutvalg. 

Vara for visepresident: Terje Fredriksen, Telemark TF

Vara til hovedstyret: 1. Kristoffer Øvstetun, Bergen TF, 2. Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold TF