Nytt i trygderegelverket

NTF presenterer endringer i regelverk og takster for stønad til tannbehandling.

NTFs nettsted presenterer endringene i det gule heftet for 2019.

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 (Rundskriv 1-3/2018) er publisert på regjeringen.no.