Universitetet i Oslo er frifunnet i patentsak

Universitetet i Oslo (UiO) ble frifunnet og trenger ikke betale erstatning til Roya Sabetrasekh. Hennes advokat mener dommen viser at studenter og forskere har svakt vern for sin forskning. 

Dommen i saken der tidligere ansatt ved Universitetet i Oslo (UiO), Roya Sabetrasekh, har saksøkt universitetet, kom 1. mars, skriver Khrono. Sabetrasekh mener forskningen hennes er urettmessig brukt i et patent, og krever erstatning og oppreisning fra UiO. Sabetrasekhs advokat, Sverre Lilleng, sa under rettssaken at de mente hun var oppfinner eller medoppfinner til noe det svenske legemiddelfirmaet Ascendia AB har søkt patent på, i Europa og USA. De mente hun hadde krav på oppreisning og erstatning fra UiO. Oslo tingrett er kommet til noe annet. Sabetrasekh og Lilleng vil vurdere å anke saken til lagmannsretten. Det er en måneds ankefrist.