Om tannhelse i regjeringsplattformen

Det er tre punkter om tannhelsepolitikk i den politiske plattformen til den nye blågrønne regjeringen, under kapittel 9 - Helse og omsorg, Primærhelsetjenesten.

Dette sies om tannhelsepolitikken til den nye regjeringen:

Regjeringen vil:

1. Opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre. 

2. Videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene. 

3. Iverksette en forsøksordning der kommuner som selv ønsker det, kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten.