Innstramming av utenlandsbehandling

Stortinget vedtok innstramminger i pasienters muligheter til behandling utenfor Norden. Innstrammingene vil også gjelde tannbehandling i utlandet.

Vedtaket består av tre punkter. Innen juni skal regjeringen sørge for følgende: 1) Pasienter som benytter helsetilbud utenfor Norden, skal klart advares om risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier. 2) Regjeringen skal legge frem forslag for Stortinget om å stille krav til forhåndsgodkjenning for refusjon av utgifter til sykehusbehandling og stille krav til kvaliteten i tilbudet. 3) Regjeringen skal legge frem tiltak for å hindre økt bruk av pasientbehandling, inkludert tannlegebehandling, i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier.

Dette ønsket hverken Venstre, Høyre eller Fremskrittspartiet, og vedtaket er i strid med både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling. Det ble likevel vedtatt at man skal be regjeringen gjennomføre tiltakene. Kjersti Toppe fra Senterpartiet står bak forslaget som ble vedtatt med 48 mot 45 stemmer i en rotete votering, som foregikk mens Majken Caspersen Falla spurtet inn til VM-gull torsdag 23. februar, skriver Aftenposten.