NTFs hovedstyre 2018-2019

Camilla Hansen Steinum (41) fra Østfold Tannlegeforening er gjenvalgt, og får dermed en fjerde periode som president i NTF. Gunnar Amundsen (53) fra Haugaland Tannlegeforening er gjenvalgt som visepresident. 

NTFs representantskap har 2. desember 2017 valgt følgende hovedstyre for toårsperioden 2018-2019: 


President

Camilla Hansen Steinum, Østfold TF (gjenvalg). 


Visepresident: 

Gunnar Amundsen, Haugaland TF (gjenvalg). 


Styremedlemmer:

Terje Fredriksen, Telemark TF (ny)

Ellen Holmemo, Bergen TF (gjenvalg)

Mette Helen K. Johansen, Nordland TF (ny)

Benedicte Heireth Jørgensen, Oslo TF (gjenvalg)

Heming Olsen-Bergem, Buskerud TF (gjenvalg)

Farshad Alamdari, Hedmark TF, godkjent som gjenvalgt leder av Sentralt forhandlingsutvalg (SF). 

Ralf Husebø, Rogaland TF, godkjent som gjenvalgt leder av Sentralt næringsutvalg (SNU). 


Fra venstre: Terje Fredriksen, Mette Helen K. Johansen, Camilla Hansen Steinum, Ellen Holmemo, Gunnar Amundsen, Farshad Alamdari, Benedicte Heireth Jørgensen, Heming Olsen-Bergem og Ralf Husebø. Foto: Kristin Aksnes. 


Varamedlemmer

1. Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF 

2. Kristoffer Øvstetun, Bergen TF 

3. Kjetil Strøm, Oslo TF

Vara for henholdsvis Ralf Husebø og Farshad Alamdari: Anne Kristine Solheim (SNU), Sør-Trøndelag TF og Hege Myklebust Vartdal (SF), Sunnmøre TF.