Fortsetter som Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) skifter ikke navn til Fakultet for medisin og helsevitenskap, skriver universitetsavisen På høyden.

Saken om navneendring ble sendt tilbake til fakultetet av universitetsstyremøtet, som avviste saken etter engasjement og henvendelser fra studenter og ansatte som mente de ikke var hørt i saken.