Oppdaterte forholdsregler ved mottak av potensielt MRSA-positive pasienter

MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker) er ikke følsomme for penicillinbehandling, og et økende verdensomspennende problem. NTF har utarbeidet et sett forholdsregler for tannleger ved mottak av potensielt MRSA-positive pasienter.

I NTFs skriv finnes informajon om MRSA-bakterier, hvor en skal henvise MRSA-positive pasienter, samt forholdsregler ved undersøkelser og akuttbehandling av MRSA-smittede pasienter. Denne informasjonen er spesifikt tiltenkt tannleger og er ment som utfyllende informasjon til MRSA-veilederen som ble utgitt av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i 2009.