Ny versjon av www.tannlegetidende.no

Tidende lanserer ny nettversjon den 15. januar - samtidig med utgivelsen av Tidende nr. 1, 2015.

Bakgrunnen for lanseringen av nytt nettsted er overgangen til en ny teknologisk plattform. Med overgangen til XML introduserer vi også et nytt design for Tidende på nett, som innebærer en oppgradering til det som er i tiden, inkludert krav til brukervennlighet for blinde og svaksynte.

Innholdsmessig er det ingen vesentlige endringer på Tidendes nettsted. Vi publiserer fortsatt hver utgave av tidsskriftet i fulltekst, på utgivelsesdagen for papirversjonen. I tillegg inneholder nettstedet nyheter som publiseres fortløpende, og uavhengig av papirversjonen.

Nettversjonen gir også mulighet til å kommentere alt redaksjonelt innhold på www.tannlegetidende.no. 

Kommentarfunksjonen kommer for øvrig i ny versjon.

Annonsørene får også en ny mulighet på det nye nettstedet, ved at det er satt av plass til toppbannerannonser.