Endringer i takst 501 - Det gule heftet

Fra og med 1. februar 2015 kan takst 501 kreves inntil 12 ganger per kalenderår. I tillegg kan taksten benyttes i kombinasjon med takst 502.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet å gjøre endringer i rundskriv I-2/2014 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 (det gule heftet). Dette er i tråd med innspill fra fagmiljøet i periodonti ved Odontologiske fakultet i Oslo. 

Fra og med 1. februar 2015 kan takst 501 (takst for systematisk behandling av marginal periodontitt) kreves inntil 12 ganger per kaldenderår. I tillegg kan taksten benyttes i kombinasjon med takst 502 (tillegg for kirurgisk inngrep). Når taksten blir brukt i kombinasjon med 502 er det ingen begrensninger i antall ganger takst 501 kan kreves. 

HOD vil oppdatere nettversjonen av det gule heftet, og de nye versjonene av rundskriv, forskrift og takster blir publisert på NTFs nettsted under Trygd og tannbehandling så snart de foreligger. 

Helsedirektoratet har gitt melding til alle EPJ-leverandørene om endringen.