Oslofakultetet kommenterer NRK Brennpunkt

Det odontologiske fakultet i Oslo mener at NRK Brennpunkts dokumentar Patentjegerne som ble sendt på NRK 1 den 16. desember bringer enkelte uriktige opplysninger.

Fakultetets synspunkter kommer frem i en kommentar som er publisert på fakultetets nettsted.