Fundamental menneskerett

På sitt 101. årsmøte i Istanbul, Tyrkia, 28.-31. august 2013, vedtok generalforsamlingen til World Dental Federation (FDI) en erklæring om nødvendigheten av å forsvare oral helse som en fundamental menneskerett og en integrert del av generell helse og velvære.

FDI Istanbul Declaration 2013: Oral health and general health - a call for collaborative approach, er publisert på FDIs nettsted.

På nettstedet er det mulig for enkeltpersoner å tiltre erklæringen personlig. Den norske tannlegeforening oppfordrer medlemmene sine til å signere og dermed støtte FDIs viktige arbeid med å markere den oral helsens plass i det totale helsebildet, både internasjonalt og nasjonalt.