Forbund for offentlig tannhelsefinansiering

30. juli i år ble Norsk Tannhelseforbund stiftet. Forbundet arbeider for at tannhelse skal bli en del av det offentlige helsetilbudet.

To enkeltpersoner står bak det nye forbundet, og formålet er å aktivt sørge for at norske tannhelsepasienters interesser blir ivaretatt, gjennom å utøve nødvendig politisk press på lik linje med andre interesseorganisasjoner, heter det i vedtektene. Underforstått jobber foreningen aktivt med å sørge for at det norske tannhelsetilbudet er en del av det offentlige helsetilbudet og kostnadene dekkes over den norske skatteseddel, heter det videre. Medlemmer betaler hundre kroner året for å være med. Etter seks dager hadde forbundet 221 kontingentmedlemmer og 43 964 tilhengere på Facebook.

- Vår agenda frem mot valget 2013, er å lage mest mulig debatt rundt tema, og synliggjøre mest mulig fakta for våre medlemmer, sier Robert Leira, som er leder i Norsk Tannhelseforbund.