Kongens medalje til Knut Tornes

Knut Tornes er spesialist i oral kirurgi og oral medisin ved Haukeland universitetssykehus og har dessuten i 40 år vært tilknyttet odontologiutdanningen ved Universitetet i Bergen, i de siste årene som professor. Tornes har de siste 13 årene vært avdelingsleder for Kjevekirurgisk avdeling ved Haukeland.

Den 7. juni fikk han overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv for et langt og innflytelsesrikt virke innen oral kirurgi og kjevekirurgi.

Foto: Jørgen Barth

Det var Bergens alltid entusiastiske ordfører, Trude Drevland, som overrakte medaljen. Hun la vekt på at Tornes hadde vært med på å utdanne en hel generasjon fagfolk og har vært - og er fremdeles - en inspirator og rollemodell for nye utøvere i fagområdet. Han har avgjort vært med på å styrke samarbeidet mellom ulike medisinske fag og odontologi. Forskningsområdet som Tornes har vært spesielt aktiv i gjelder utvikling av bedre og sikrere metoder for behandling av brudd og kjevestillingsfeil og bruk av orale implantater.