Nytt rektorat i Bergen

Dag Rune Olsen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, overtar rektorjobben ved Universitetet i Bergen etter Sigmund Grønmo 1. august.Rektoratet til Olsen består av Anne Lise Fimreite som prorektor, Anne Christine Johannessen (helt til høyre) som viserektor for internasjonalisering og Oddrun Samdal (helt til venstre), som viserektor for utdanning.

Viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen, er både tannlege og lege, og har inntil nylig vært leder for Gades institutt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Johannessen fortsetter som medlem av Tidendes redaksjonsråd.

Den påtroppende rektoren sier at han håper å videreutvikle og styrke utdanningen og forskningen ved UiB i fellesskap. Samtidig vil laget hans jobbe for at de ansatte skal ha trygge arbeidsplasser.

Nåværende rektor Sigmund Grønmo og hans rektorat blir sittende til 1. august. Da har han sittet i to perioder på til sammen åtte år, og må etter Universitets- og høyskoleloven gå av.

Det nyvalgte rektoratet sitter i en fireårsperiode, før det arrangeres nytt valg.

Olsen og hans lag vant årets valg med 58,9 prosent av stemmene. Det ble avgitt 4 565 stemmer. Team Olsen vant i alle gruppene i valget: Vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt ansatte og studenter.

Blant de vitenskapelig ansatte deltok 61,5 prosent i valget mens valgdeltakelsen blant teknisk-administrativt ansatte var 55,5 prosent. Valgoppslutningen blant studentene økte fra 13,25 prosent i fjor til 19,12 prosent ved årets valg. I fjor var det imidlertid ikke rektorvalg.