Hvakostertannlegen.no

Forbrukerrådets markedsportal for tannhelsetjenester hvakostertannlegen.no er lansert. Portalen er utviklet i samarbeid med Tannlegeforeningen, Helsedirektoratet og universitetsmiljøer på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Statsrådene fra begge departementer, Jonas Gahr Støre og Inga Marte Thorkildsen, var til stede sammen med Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland, ved lanseringen av portalen.

NTF er positivt innstilt til portalen

Det er positivt at portalen er åpnet, sier NTFs president, Camilla Steinum i en pressemelding 15. februar.

NTFs president Camilla Hansen Steinum. Foto: Kristin Aksnes

Steinum håper at portalen kan bli et godt hjelpemiddel for pasienter som ønsker å sammenligne priser og ulike typer tjenester.

- Fri prisfastsettelse er en viktig del av den vellykkede norske tannnhelsemodellen. Åpenhet om pris er nødvendig, derfor har Tannlegeforeningen støttet opprettelsen av en markedsportal for tannhelsetjenester, påpeker Steinum, som håper portalen vil bli et nyttig verktøy for pasientene.

- Det norske folk har høy tillit til tannlegen sin, fastslår tannlegepresidenten. Selv om en årlig tannlegesjekk koster litt, så er det å gå jevnlig til tannlegen en god helseinvestering. Tilbake får du friske og sunne tenner. Over 90 % av den voksne befolkningen er hos tannlegen minst hvert annet år. Undersøkelser viser at tannlegene scorer høyest av alle på forbrukertilfredshet. Pasientene etterspør tryggheten og den høye standarden de får.

Dette er første gangen det lages en elektronisk markedsportal for helsetjenester i Norge. Tannlegeforeningen tror portalen vil vise hva som er faktisk prisnivå for de aktuelle behandlingene, og håper den vil bli et nyttig hjelpemiddel når man skal sammenligne priser og ulike typer tjenester.

– Samtidig er det viktig å huske at faglig dyktighet faktisk er det kriteriet forbrukerne setter aller øverst dersom de må finne seg en ny tannlege, sier Steinum.

Dagsavisen skriver om lanseringen av portalen 15. februar.