Trygdesatsene kommer med Tidende nr. 1

Regelverket og takstene vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013, det årvisse gule heftet fra Helse- og omsorgsdepartementet, blir sendt ut med Tidende nr. 1, som kommer ut 17. januar.

Tidende nr. 1 bringer også en gjennomgang av det som er nytt av året. Det samme gjør NTF på sitt nettsted.