Bare godkjente renholdsbedrifter er tillatt

Fra 1. desember er det straffbart å kjøpe eller leie inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. Egne ansatte som vasker omfattes ikke av bestemmelsene, skriver NTFs nettsted.

Alle bedrifter og offentlige etater som kjøper inn renholdstjenester, må sjekke om firmaet som vasker hos dem er oppført i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no, enten som godkjent eller med søknad under behandling. Er de ikke det, driver de ulovlig, og innkjøpere begår en straffbar handling ved å kjøpe tjenester av dem.

OBS: Reglene gjelder ikke dersom renholdstjenesten utføres av egne ansatte.

Ifølge den nye godkjenningsordningen for renholdsbransjen, som trådte i kraft 1. september i år, skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Dette er et av flere tiltak myndighetene har iverksatt de siste årene for å øke seriøsiteten i det som beskrives som en av de mest utsatte bransjene i norsk arbeidsliv. Les mer på Arbeidstilsynets nettsted.